גן השומרון

4 ביולי ‏2004
ט"ו בתמוז תשס"ד
לתושבים שלום,
 
הנדון: ועד הכפר - דו"ח ישיבה מספר 4
 
1.
ועד הכפר התכנס השבוע לישיבתו הרביעית.
 
2.
תמצית הנושאים שהועלו (פירוט מלא - בפרוטוקול הישיבה):
 
 א.
ועדת גנים עדכנה בנושאים שונים (כמויות ילדים / עלויות / חופשות).
 
  ב.
אירועי אלימות וונדליזם של נוער וילדים – התקבל דיווח על האירועים בהם נטלו חלק בני הכפר בבריכה ובמוסדות החינוך האזוריים. סוכם כי תקבע פגישה עם ראש מחלקת הרווחה של המועצה האזורית ותישקל מעורבות.
 
  ג.
ניקיון המבנים הציבוריים – שיטת הניקיון תשונה עם תום השנה הקלנדארית. תינתן עדיפות לניקיון ע"י המשתמשים במבנים (משרדים/מועדון נוער).
 
  ד.
ספרייה – אושר תקציב בסך 2,000 ש"ח לספרים.
 
  ה.
מסיבת קיץ בבריכה – אושרה ונקבעה מתכונת עקרונית.
 
  ו.
מגרש הכדורגל – המגרש החדש ייחנך בקרוב. יוגדרו נהלי הפעלה שישלבו את הצורך במגרש למשחקים גם בשעות הערב בצד פיקוח על צריכת החשמל.
 
  ז.
קורס מדריכים צעירים – אושרה ותוקצבה הוצאת 4 נערים ונערות לקורסי מדריכים ופעילים על פי המלצת ועדת הנוער.
 
  ח.
נקבע נוהל עבודה למניעת עיכוב באישורי תכניות לבנייה.
 
 
                                                                                                                  לעיונך,
                                                                                                                  ועד הכפר
 
 
רשם - אלישע הוסמן