גן השומרון

10 בפברואר ‏2004
י"ח בשבט תשס"ד
לתושבים שלום,
 
הנדון: ועד הכפר - דו"ח ישיבה מספר 1
 
1.
ועד הכפר התכנס אתמול לישיבתו הראשונה מאז הבחירות.
 
2.
בישיבה נכחו גם ראש המועצה האזורית מר אילן שדה ומנכ"ל המועצה מר משה אוזן.
 
3.
תמצית הנושאים שהועלו (פירוט מלא - בפרוטוקול הישיבה):
 
 א.
שלמה גרנות נבחר לראשות ועד הכפר.
 
  ב.
אילן שדה עדכן בסטאטוס שביתת הרשויות. נכון להערב נראה כי יושג הסכם על תקציבי האיזון ומסגרת תקציב המועצה תדמה לזו של 2003.
 
  ג.
פורום הערים הגדולות עתר לבג"צ נגד מנהל מקרקעי ישראל כנגד ההחלטה לאפשר לבעלי נחלות עיסוק שאיננו חקלאי על 500 מ"ר מחלקה א' וכנגד האפשרות לבנייה מפוצלת על 2.5 דונם. זאת מחשש לנדידת אוכלוסיה חזקה מן העיר אל הכפר ונטישת אזורי המסחר העירוניים. התנועות המיישבות יחד עם המועצות האזוריות נערכות להתמודדות בבג"צ.
 
  ד.
תקנות העזר לנושא השמירה טרם נחתמו! יחד עם העובדה כי כ-50% מתושבי גן השומרון לא נענו לקריאה לשלם מרצון תמורת השמירה במושב, משמעות אי החתימה היא הפסקת השמירה השכירה בעתיד הקרוב מאוד.
 
  ה.
תוואי הרכבת - בתכנית המתאר הארצית החדשה (תמ"מ 6) מופיעות שתי חלופות למעבר פסי הרכבת מ"חדרה מזרח" לכניסה לואדי-ערה. ועד הכפר החליט לעשות ככל הניתן על מנת שהנתיב המזרחי יותר (ממזרח לתלמי אלעזר, בין המאגרים של עין שמר ושל גן השומרון, מעט מערבית לשער מנשה ועד למועצה האזורית) הוא זה שימומש. מימוש הנת Diecipro.it יב המערבי (מזרחית לכביש 65) עלול לגרום לפגיעה חמורה ביותר באיכות חיי חלק ניכר מתושבי הכפר.
 
  ו.
הכיכר - גם השבוע נשמר הממוצע המזוויע של תאונה אחת לשבוע בכניסה למושב, הפעם ללא נפגעים. על רקע זה התקבל מכתב ממנכ"ל משרד התחבורה המסביר את אי התקדמות העבודות בחוסר תקציב ומבטיח לנסות ולשבץ את העבודות בתכנית העבודה ל-2004.
 
  ז.חינוך: 1.
ועד הכפר פנה לראש המועצה לפעול לסיום הסכסוך המזיק גוונים / מבואות עירון.
 
  2.
התקבלו שלוש הצעות להפעלת גן הילדים בשנה הבאה, בישיבה הבאה הן יידונו ותתקבל החלטה.
 
  3.
התקבל דיווח על פעילות הנוער והרצון בפרוייקטים.
 
  4.
התקבל דיווח על מוסר תשלומים בולט לרעה של הורי גן השומרון בבי"ס "רעות".
 
  ח.
תשתית - אושרה בקשתו של דני ולך לבניית משטח לאחסון ציוד.
 
  ט.
עוד נדונו - פתרונות למתקשים בתשלום מיסי 2003, אופן התנהלות ועד הכפר עד שתתקבלנה התקנות המעודכנות, ועמדת הכפר בנושא תקציב המועצה האזורית ל-2004.
 
לסיכום - השנה הקרובה עומדת להיות "אתגרית" במובנים רבים. המפתח להישרדות נמצא בין השאר גם בכיס! ובתשלומם של המיסים, אגרת השמירה ואגרת בתי הספר.
 
 
                                                                                                                  לעיונך,
                                                                                                                  ועד הכפר
 
 
רשם - אלישע הוסמן